Opvanglocatie / Groepsgrootte


Tijdens de opvang worden de kinderen opgevangen in hun eigen vertrouwde omgeving, namelijk hun eigen huis.

De woning word gezien als officiële kinderopvanglocatie en moet aan de inrichtingseisen voor gastouderopvang voldoen.

Er kunnen per dag in totaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk worden opgevangen. Daarnaast geldt:
Er mogen maximaal 5 kinderen tot 4 jaar tegelijk worden opvangen.
Er mogen maximaal 4 kinderen tot 2 jaar tegelijk worden opvangen.
Er mogen maximaal 2 baby’s (tot 1 jaar) tegelijk worden opvangen.

In sommige gevallen (als daarmee het kindaantal overschreden wordt) kunnen er dus geen vriendjes komen te spelen.