Visie


De kleine groene wereld biedt groene kinderopvang met als grondslag de antroposofische visie. Veiligheid, geborgenheid, liefde, warmte en vertrouwen zijn de basis voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. De kleine Groene wereld vind het belangrijk om actief te kijken en te luisteren naar kinderen en hen te stimuleren om hun eigen mogelijkheden te ontdekken.

  • Bij mij mag en kan een kind helemaal zichzelf zijn. Ik accepteer alle kinderen zoals ze zijn. Iedereen is verschillend en daarin zijn we allemaal gelijk. Respect voor elkaar is heel belangrijk.
  • In principe is ieder kind is welkom. (Mocht er een bepaalde hulp en/of zorgvraag zijn dan ga ik met de ouders in gesprek om te kijken of ik die hulp en/of zorg ook daadwerkelijk kan bieden.)
  • Het welbevinden van kinderen staat bovenaan, dit is een voorwaarde voor de ontwikkeling. Ik richt me op wat er in de het kind omgaat, wat hem raakt en hem motiveert. Door daarbij aan te sluiten, zal het kind betrokken zijn en kan het zich beter ontwikkelen.
  • De kleine Groene wereld laat zich inspireren door:
    - Rudolf Steiner en zijn antroposofische visie op de ontwikkeling van jonge kinderen.
    - De communicatieve opvoedingsstijl van Thomas Gordon;
    - De pedagogische visie van Emmi Pikler.

(In mijn pedagogisch beleidsplan worden bovenstaande visies nader toegelicht.)